۱۳۹۶/۴/۷

از شب گذشته باج افزار جدیدی که نسخه ارتقاء یافته باج افزار Petya به نام GoldenEyeمی باشد در حال گسترش سریع و آلوده کردن سیستم ها در سراسر دنیا است. هر چند سرعت انتشار آن همانند باج افزار WannaCry نبوده ولی در همین مدت زمان کم تعدادی بانک، فرودگاه، سازمان های حمل و نقل و انرژی و شرکت های دارویی به نام، عمدتا در کشورهای اروپایی و بیشتر در اوکراین و روسیه قربانی این باج افزار جدید شده اند.

 درحال حاضر نحوه انتشار این باج افزار شناسایی نشده ولی تصور به گسترش آن همانند کرم (Worm)می باشد. متاسفانه رفتار این باج افزار به نحوی است که اقدام به رمزنگاری در قسمت های اصلی راه اندازی سیستم می نماید و در صورت آلوده شدن امکان بالا آمدن (Boot) سیستم نخواهد بود.

 خوشبختانه بیت دیفندر بر اساس تکنولوژی های رفتار شناسی خود قادر به شناسایی این باج افزار بوده و هیچیک از مشتریان سازمانی و خانگی بیت دیفندر به این باج افزار آلوده نشده اند.

 

جهت اطلاعات بیشتر لینک های ذیل را مطالعه نمایید:

 https://labs.bitdefender.com/2017/06/massive-goldeneye-ransomware-campaign-slams-worldwide-users/?icid=overlaycall-pagesgoldeneye

https://www.cnet.com/au/news/unprecedented-cyberattack-hits-businesses-across-europe/